Școala Gimnazială „Avram Iancu”
Câmpia Turzii

Viziunea

„Şcoala se confundă cu viaţa… una o întregeşte pe cealaltă! Şcoala îţi dă posibilitatea să-ţi trăieşti viaţa complet. Viaţa nu-i decât continuitatea şcolii, dar fără profesori.” (Ion Minulescu) Copiii de azi vor clădi societatea  de mâine, viitorul nostru va fi ceea ce ei vor şti să facă.
Citește mai mult

IDEALUL EDUCAŢIONAL al școlii românești constă în dezvoltarea liberă, integrală și armonioasă a individualității umane, în formarea personalității autonome și în asumarea unui sistem de valori care sunt necesare pentru împlinirea și dezvoltarea personală, pentru dezvoltarea spiritului antreprenorial, pentru participarea cetățenească activă în societate, pentru incluziune socială și pentru angajare pe piața muncii (Cf. Art .1 (3) din Legea nr1 /2011).

Misiunea

Educaţia nu este un privilegiu, ci un drept al tuturor. Şcoala noastră are misiunea de a asigura fiecărui elev o educaţie de calitate centrată pe nevoile lui de formare astfel încât tânărul de mâine să se poată adapta cerinţelor profesionale ale societăţii româneşti sau europene.

Citește mai mult

Şcoala noastră este preocupată de formarea elevilor, descoperirea talentelor, cultivarea şi dezvoltarea acestora pentru obţinerea de performanţe. Ne dorim şi vom acţiona pentru implicarea activă a beneficiarilor direcţi şi indirecţi în probleme şcolii. Şcoala noastră trebuie să fie o instituţie care să promoveze valorile, care să dea posibilitatea tuturor factorilor implicaţi în procesul instructiv-educativ să se afirme şi să-şi pună în valoare calităţile profesionale. În şcoala noastră toţi suntem „acasă”.

Valori și Atitudini

  • respect şi încredere în sine şi în ceilalţi;
  • recunoaşterea unicităţii fiecărei persoane;
  • receptivitate la emoţiile celorlalţi;
  • valorizarea relaţiilor interpersonale;
  • valorificarea critică şi selectivă a informaţiilor;
Citește mai mult

  • adaptare şi deschidere la noi tipuri de învăţare;
  • motivaţie şi flexibilitate în elaborarea propriului traseu educaţional şi profesional;
  • responsabilitate şi disponibilitate pentru decizii şi acţiuni privind propria carieră;
  • interes pentru învăţare permanentă într-o lume în schimbare şi în societatea cunoaşterii;
  • orientare spre o viaţă de calitate, în prezent şi în viitor.

Scurt istoric al școlii

Şcoala a fost înfiinţată în anul şcolar 1964-1965 ca şcoală cu nivel de învăţământ primar şi gimnazial, cu numele de Şcoala Generală nr. 2. În 1 octombrie 1996 primeşte numele de Şcoala cu clasele I-VIII „Avram Iancu” iar din 1 septembrie 2012 Şcoala Gimnazială „Avram Iancu”. Profesorii şi elevii noştri au obţinut rezultate deosebite la examenele de admitere, la examenele naţionale, la concursurile şcolare. În prezent, deopotrivă elevi, dascăli, părinţi, sunt preocupaţi de realizarea unei noi calităţi în învăţământul românesc, punându-se accent deosebit pe evaluarea şi asigurarea calităţii educaţiei.

Citește mai mult

Școala noastră își propune să ofere o educație de calitate prin crearea unui mediu de învățare sigur, eficient, motivant și armonios, bazat pe promovarea valorilor morale, a cooperării, a întelegerii și toleranței, prin încurajarea încrederii în sine, a bunului simț, a integrării și  comunicării. Obiectivele noastre sunt realizate printr-un management eficient al tuturor resurselor existente, dar și printr-o bună colaborare cu toți actorii sociali implicați în actul educației- autorități locale, părinți, elevi, parteneri de proiecte și programe, etc. Ne propunem o educație la standarde europene cu un proces de predare-învățare centrat pe elev și adaptat nevoilor acestuia, într-o instituție cu dotări moderne, cu personal bine pregătit și în permanentă formare profesională.

Ultimele articole

Abonează-te la Newsletter!

Pentru a rămâne la curent cu ceea ce postăm pe blog, te poți abona la newsletter și vei vi notificat prin email de fiecare dată când apare ceva nou. 

Contact

contact@sgaict.ro

0745 064 398

Str. Nouă nr. 8, Câmpia Turzii

logo-sgai
Website realizat de
Logo-Codeal-Solutions-Text-White