De-a lungul întregii noastre vieți suntem într-o permanentă evoluție, iar învățarea este o componentă majoră a acestei evoluții. Educația nonformală este cea care poate transforma învățarea într-un proces eficient, plăcut, interactiv și motivant.
Activitățile propuse în cadrul ”Școlii Altfel”:

 • au caracter interdisciplinar;
 • contribuie la cultivarea unui stil de viață civilizat, sănătos;
 • dezvoltă spiritual civic și toleranța;
 • promovează inculziunea socială;
 • reprezintă un mijloc de formare a deprinderilor elevilor de a-și folosi, în mod rațional, timpul liber;
 • sunt propice manifestării spiritului de independență și inițiativei;
 • lărgesc orizontul de cunoștințe și cel cultural al elevilor;
 • sporesc motivația pentru învățare și participare la ore;
 • stimulează creativitatea, originalitatea și valorifică talentele elevilor;
 • cresc stima de sine a elevilor;
 • ajută elevii să dobândească și să dezvolte abilități de lucru în echipă, de organizare, socializare și de rezolvare a problemelor;
 • ajută elevii să își dezvolte gândirea critică, dar și abilitățile artistice, sportive, etc.
 • creează un sentiment de siguranță și încredere tuturor participanților;
 • urmăresc lărgirea și adâncirea influențelor exercitate în procesul de învățământ;
 • contribuie la dezvoltarea armonioasă a copiilor;
 • valorifică și dezvoltă interesele și aptitudinile copiilor;
 • organizează într-o manieră agreabilă și  relaxantă timpul liber al copiilor contribuind la optimizarea procesului de învățământ;

Iată câteva dintre activitățile pe care le-am desfășurat în acest an în cadrul Școlii Altfel:

Scoala Altfel

0 comentarii

Lasă un răspuns

Substituent avatar

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *